Ο βάτραχος με τα τρία πόδια και το κέρμα στο στόμα φέρνει πλούτο. Τοποθετήστε τον νοτιοανατολικά  στην πλευρά του πλούτου η δίπλα στην είσοδό σας πάντα να κοιτάει μέσα στο σπίτι

22 x 22 x 25cm

Βάτραχος Αφθονίας (μεγάλος)

118,00 €Price