Ο βάτραχος με τα τρία πόδια και το κέρμα στο στόμα φέρνει πλούτο. Τοποθετήστε τον νοτιοανατολικά  στην πλευρά του πλούτου η δίπλα στην είσοδό σας πάντα να κοιτάει μέσα στο σπίτι

12 x 12 x 12,5 cm

Βάτραχος Αφθονίας

38,00 €Price