Τα γεγονότα της καθημερινής ζωής φαίνονται σαν τυχαία, σαν ασύνδετα μεταξύ τους και χωρίς να έχουν νόημα αυτά τα ίδια, γιατί ο νούς μας κινείται με μια μηχανικά ρυθμισμένη αντίληψη, σε ένα συμβατικό και αβέβαιο για την αντικειμενικότητα πλαίσιο. Το Ι Τζίγκ, ένα πνευματικό βιβλίο αρχέγονης καταγωγής, ξαναζωντανεύει την εσωτερική μας συνείδηση σε μια εκπληκτική πραγματικότητα, η οποία δεν περιορίζεται από την φαινομενική διαίρεση του χώρου και του χρόνου, αλλά εισδύει στο άπειρο του χωροχρονικού συνεχούς, όπου εκκολάπτονται οι σπόροι των μυνημάτων και του βαθύτερου νοήματος της ζωής. Με τη δύναμη της πανάρχαιας και αιώνιας αλήθειας, που εκφράζει το "Βιβλίο των Αλλαγών" αρχίζουμε να κατανοούμε τη σημασία και το ρόλο της αλλαγής, δηλαδή της ροής των φαινομένων και των γεγονότων σε μια πλήρη λειτουργική σύνδεση, καθώς αυτά λαβαίνουν χώρα στον κόσμο της ύλης και εμφανίζονται στο πεδίο συνείδησης του ανθρώπινου όντος. Έτσι, το Ι Τζίγκ γίνεται ένας δάσκαλος, που είναι δυνατόν να μας οδηγήσει σε μια βαθειά αντίληψη και κατανόηση των όσων μας συμβαίνουν, ώστε να βρούμε την ουσιαστική και λειτουργική θέση στην υπαρξή μας.
Ρίτσαρντ Βίλχελμ

Ι ΤΖΙΓΚ Το βιβλίο των αλλαγών

27,00 €Price