Νοτιοδυτικά 3 –Αλλαγές                                                                                              

Στα νοτιοδυτικά έρχεται το άστρο 3 που θα φέρει αλλαγές αλλά μπορεί να φέρει σύγκρουση, διαφωνίες και νομικά θέματα. Μπορούμε να εξισορροπήσουμε το άστρο 3 τοποθετώντας το ζευγάρι με τα Ζευγάρι Pi Yao* και προσθέτοντας ένα στοιχείο φωτιάς.                                                                                                                                        

Σε αυτή την πλευρά επίσης μπορείτε να τοποθετήσετε ένα ζευγάρι πάπιες,ροζ χαλαζίες, βάζα με άνθη, ρομαντικά αντικείμενα, ζευγάρια, πράγματα διπλά, καρδιές και οτιδήποτε συμβολίζει των έρωτα.

Ζευγάρι Pi Yao / Νοτιοδυτικά άστρο 3

29,00 €Price