Τοποθετήστε το γουρουνάκι κουμπαρά στο σπίτι ή στη δουλειά σας για  να σας φέρει αφθονία και καλοτυχία!

13 x 10 x 10 cm

Κουμπαράς γουρουνάκι χρυσός με το σύμβολο της τύχης

18,00 €Price